2% z Vašich
daní

Každý rok je možnosť pomôcť nám prostredníctvom 2% z dane,za Vašu pomoc vám vopred ďakujeme.

 

Pracovali ste ako dobrovoľník? Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane, požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Za Vaše 2%
sa postaráme o riadnu divočinu!

15. 2. 2024

posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31. 3. 2024

posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2 % z dane. – vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

31. 3. 2024/30. 6. 2024

posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2 % z dane. Právnické osoby, ktoré majú odklad daňového priznania do 30. 6. 2024, takisto môžu darovať 2% svojich daní v lehote do 30. 6. 2024.

30. 4. 2024

posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Identifikačné údaje
IČO

50350200

Obchodné
meno (názov)

MALKIA PARK
(BIG CATS RESCUE)

Adresa

Orechová Potôň 810,
Orechová Potôň
93002

Iban

SK3875000000004029751842

Právna forma
Občianske združenie

sledujte nás

Vytvorilo