Ovca domáca valaška

Ovis aries

Sem vložte text nadpisu

Domestic sheep
Najčastejšie chované plemeno ovce na Slovensku

Zošľachtené valašky sú všestranne úžitkové a poskytujú mlieko, mäso aj vlnu. V Malkia Parku naše ovce valašky nevyužívame produkčne na mlieko či mäso, ale vlnu z ich striže dávame do rôznych enrichmentov pre šelmy, čím sa snažíme podporovať prirodzené spôsoby správania sa mäsožravcov. Tieto naše ovce zároveň slúžia ako ukážka typického hospodárskeho zvieraťa slovenských lúk a pasienkov najmä pre deti, pre ktoré vidieť takúto veľkú živú ovcu už nie je také bežné ako kedysi. Ovciam sa snažíme poskytnúť čo najlepší priestor a možnosti na čo najkrajší život.

V minulosti sa pôvodné valašky chovali s nejednotným sfarbením, často čierne aj pigmentované. Zošľachtené valašky majú bielu farbu.

Ovce sú prispôsobivé. Pri pôvodnej valaške je rohatosť u oboch pohlaví pomerne častá.

Ovca domáca valaška

Ovis aries

Valašky
Domestic sheep
Najčastejšie chované plemeno ovce na Slovensku

RAD

Párnokopytníky

čeľaď

turovité

krajina povodu

Balkán

DĽŽKA TELA

120-180 cm

VÝŠKA

cca 60 cm v kohútiku

HMOTNOSŤ

pôvodná 35-55 kg
zošľachtená 45-70kg

DĽŽKA ŽIVOTA

12-15 rokov

DĽŽKA GRAVIDITY

150 dní

POČET MLÁĎAT

1-2

Potrava

trávy, byliny

Zošľachtené valašky sú všestranne úžitkové a poskytujú mlieko, mäso aj vlnu. V Malkia Parku naše ovce valašky nevyužívame produkčne na mlieko či mäso, ale vlnu z ich striže dávame do rôznych enrichmentov pre šelmy, čím sa snažíme podporovať prirodzené spôsoby správania sa mäsožravcov. Tieto naše ovce zároveň slúžia ako ukážka typického hospodárskeho zvieraťa slovenských lúk a pasienkov najmä pre deti, pre ktoré vidieť takúto veľkú živú ovcu už nie je také bežné ako kedysi. Ovciam sa snažíme poskytnúť čo najlepší priestor a možnosti na čo najkrajší život.

V minulosti sa pôvodné valašky chovali s nejednotným sfarbením, často čierne aj pigmentované. Zošľachtené valašky majú bielu farbu.

Ovce sú prispôsobivé. Pri pôvodnej valaške je rohatosť u oboch pohlaví pomerne častá.

sledujte nás

Vytvorilo